Wij behartigen de belangen van slachtoffers en betrokkenen bij dwingende en extreme groepen. Er heerst in Nederland nog sterk het idee dat slachtoffer worden van zo’n groep alleen gebeurt als je zwak bent, gestoord of dom.

Terwijl in de praktijk slachtoffers uit alle lagen van de bevolking komen. Er is geen verband met intelligentie, psychische gezondheid of sociale status. Er zijn wel factoren die mensen meer of minder beïnvloedbaar kunnen maken. Iedereen gaat in zijn leven door fasen waar hij/zij beïnvloedbaar is.

Jammer genoeg komen mensen die het slachtoffer worden van dwingende en extreme groepen van een koude kermis thuis.

1. Zij worden vaak meer gezien als daders dan als slachtoffers
2. Er is geen adequate zorg en opvang en er is nauwelijks gespecialiseerde hulp
3. Er is weinig  informatie beschikbaar over de mechanismen waar zij ten prooi aan zijn gevallen
4. Vaak worden banden met mensen met sektarische denkbeelden verbroken en draagt iedereen uit onmacht en onwetendheid bij aan het isolement
5. Overheidsdiensten zijn gericht op de veiligheid van de samenleving en handelen meer restrictief dan preventief
6. Geestelijke manipulatie is niet strafbaar en aangifte doen bij de politie heeft geen zin. Het slachtoffer heeft er immers “zelf voor gekozen”. Beleidsmakers zijn met elkaar verstrikt in een juridisch debat over de mogelijkheden om in te grijpen. Betrokken en slachtoffers staan er dan alleen voor.

no-longer-a-puppetAls gesprekspartner van beleidsmakers willen wij bereiken dat:
1. Er landelijk aandacht is voor preventie en vroegsignalering
2. Dat er adequate zorg en opvang is voor slachtoffers
3. Dat de wetgeving meer ruimte biedt voor ingrijpen in specifieke gevallen
4. Alle instanties in Nederland met een levensbeschouwelijk doel zichzelf kunnen committeren aan een “Code of  Governance” waarin staat dat hun leden vrij zijn om hun eigen mening te vormen en dat uittreden uit de groep niet zal worden gehinderd of gestraft.