Het Kennisplatform rond manipulatie en groepsdruk is gestart door deskundigen en ervaringsdeskundigen in het veld van groepsdruk, sektes, cults, extremisme en radicalisering.

Wij spreken als verzamelnaam over extreme en dwingende groepen (high demand groups).  Een groep is dwingend of extreem als het de leden dwingt om over bepaalde zaken hetzelfde te denken, handelen of voelen. Dat kan door verleidelijke retoriek of door fysieke of psychische intimidatie. Vaak staat een deel of het gehele leven ten dienste van deze denkbeelden. Lees hier meer over deze groepen en hun werkwijzen.

Er is een gebrek aan adequate preventie en hulp

Slachtoffers en omstanders van extreme en dwingende groepen hebben moeite om adequate hulp te vinden. Er is weinig gespecialiseerde hulp voorhanden en het taboe is nog steeds erg groot.
Vaak zijn slachtoffers door de ervaringen al vrij geïsoleerd geraakt van de samenleving en de weg terug moet men zelf uitvinden , vaak zonder zorg en begeleiding. Ook voor mensen die helemaal aan het begin staan en dus net onder invloed raken van een extreme of dwingende groep is er weinig hulp. Omstanders staan machteloos en zien hun geliefde steeds verder radicaliseren en/of zichzelf isoleren.

DeskundigheidsbevorderingWij stellen ons vanuit dit kennisplatform ten doel om samen met deskundigen en ervaringsdeskundigen een netwerk te bouwen van expertise: kennis, opvang, hulp en advies. Daarmee  willen we misstanden voorkomen, bewust maken en waar het mis is gegaan adequate en getrainde hulp bieden.

De doelstelling van dit kennisplatform:

  • Trainen van professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en overheid;
  • kennis en tools toegankelijk te maken voor professionals;
  • samenwerking te stimuleren tussen deskundigen en ervaringsdeskundigen;
  • ervaringsdeskundigen op te leiden tot voorlichter, adviseur of begeleider.

Het kennisplatform Ontmasker Manipulatie staat onder leiding van Frances Peters en Arjan van Dijk. Beiden zijn hulpverlener voor de meldlijn Sektesignaal van NL Confidential (voorheen Stichting M) en lid van de ICSA:  International Cultic Studies Association.

Cursussen