Bent u lid van een extreme groep of bent u dat geweest? Heeft u persoonlijk ervaring opgedaan met dwingende relaties en manipulatie? Of staat iemand waarvan u houdt onder invloed van een dwingende groep of persoon? Dan kunt u best wat goede hulp gebruiken. Of een goed gesprek met iemand die begrijpt waar u mee zit.

Misschien herkent u een van de volgende blokkades om écht om hulp te vragen:

  1. U schaamt zich voor het vertrouwen dat u stelde in de dwingende groep;
  2. u twijfelt of het écht allemaal wel zo erg was en of u zich niet aanstelt;
  3. de mensen met wie u over uw problemen heeft gepraat verwijten u dat u deel uitmaakte van deze groep of relatie. Ze behandelen u als verantwoordelijke of als een labiel persoon. Daardoor voelt u zich niet op uw gemak;
  4. u voelt zich ongemakkelijk om bepaalde zaken te vertellen die gebeurden in de dwingende groep of relatie. U realiseert zich dat de dingen die in uw groep zo normaal leken voor een buitenstaander absurd kunnen klinken;
  5. mensen onderbreken uw verhaal met hun eigen verhaal en ervaringen of met bagatelliserende opmerkingen;
  6. u verwijt zichzelf dat uw geliefde/kind zich aangetrokken voelt tot een dwingende groep of -relatie. U vraagt zich af wat u verkeerd heeft gedaan.

Wij organiseren opvang en ontmoeting voor slachtoffers en omstanders van dwingende groepen en -relaties.Wij organiseren hulp en opvang voor slachtoffers en omstanders. Dat doen we door activiteiten te organiseren waar u lotgenoten treft of door hulpverleners te selecteren en trainen waar u écht uw verhaal kunt doen. Wij  zijn gecommitteerd aan het creëren van betere opvang in Nederland voor mensen die zich losmaken van een dwingende groep of relatie.

Op deze site vindt u informatie en hulp/opvang en meldpunten die speciaal gericht zijn op vraagstukken rond sektes, cults, extreme groepen en manipulatie.

 

Activiteiten