Een kind kiest er niet zelf voor geboren te worden, of op te groeien, in een sekte of High Demand Group. Deze keuze was al door zijn ouder(s), grootouder(s) of zorgdrager gemaakt. Uitzonderingen  daargelaten, kiezen ouders ervoor hun kinderen op te laten groeien in een veilige omgeving. Tenminste, een omgeving die zij ervaren als veilig. Feit is dat wat zij aanzien voor een veilige plek in de loop van de tijd kan ontpoppen als, of veranderen in, een onveilige omgeving, die vooral schadelijk is voor de ontwikkeling van hun kinderen.

Hoe dan ook, het zijn wel deze kinderen die moeten leven met de effecten van het opgroeien in een schadelijke groep. Dit artikel somt een aantal van deze effecten op en licht deze toe met behulp van persoonlijke ervaringen van deze, inmiddels volwassen geworden, kinderen en hun hulpverleners.

Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar, of gepubliceerd over deze effecten, wat één van de redenen kan zijn dat veel geestelijk hulpverleners, andere hulpverleners en beleidsmakers de uitdagingen onderschatten waar deze kinderen (waarvan vele tweede generatie volwassenen zijn) gedwongen zijn mee om te gaan. Meer informatie en inzichten zouden een belangrijk verschil kunnen maken in de effectiviteit van de hulpverlening.

De geestelijk gezondheidsproblemen die direct hiermee in verband staan en de specifieke emotionele en psychologische uitdagingen waar deze kinderen mee worstelen zijn vaak onderbelicht en/of genegeerd. Met de beste bedoelingen leggen veel hulpverleners meer nadruk op de gezins-dynamiek en minder op de schadelijke groepsdynamiek, terwijl juist die schadelijke kant van de groepsdynamiek de ontwikkeling van het kind én de gezinsdynamiek negatief heeft beïnvloedt. Die schadelijke effecten van het opgroeien in een sekte werken lang door en hebben een diepe impact op de eigenwaarde en identiteit van het individu die ermee te maken krijgt.
Wie is waar verantwoordelijk voor (geweest)? Dit verder onderzoeken en onderkennen kan ertoe bijdragen dat deze kinderen, én de volwassenen die in deze groepen zijn opgegroeid, opnieuw slachtoffer worden gemaakt. De erkenning dat de schadelijke effecten niet denkbeeldig zijn en wel degelijk invloed hebben gehad op hun ontwikkeling, kan ze juist verder helpen de schade in kaart te brengen, te beperken of zelfs te herstellen.
Er is ook een andere kant van het verhaal. Wanneer vader of moeder de groep verlaat en gaat beseffen welke kanten van de groep schadelijk zijn voor de kinderen, komt het regelmatig voor dat de ouder probeert verdere schade te voorkomen door de kinderen uit de sekte/high demand group te halen of op zijn minst regelmatig contact te houden. Vaak gaat het om kinderen die zich, samen met de andere ouder, nog in de sekte bevinden. Als die ouder nog steeds een actief sektelid is en sterk beïnvloedt is door het groepsdenken, zal dit vanzelfsprekend doorwerken in de keuzes die hij/zij maakt betreffende de kinderen. Welke mogelijkheden zijn er om de kinderen te beschermen? Of is het beter in de kinderen met rust te laten? Om dat te kunnen vaststellen is het nodig meer te weten over de specifieke groep, en zo mogelijk te kijken of er overeenkomsten zijn met wat andere ex-leden, naast de ouder, vertellen.
Meer inzicht in de effecten van het opgroeien in een sektarische groep kan helpen deze ingewikkelde en gevoelige problematiek beter te begrijpen en de ouders die zich zorgen maken om hun kinderen, die zich nog in de sekte of high demand group bevinden, serieus te nemen.
De schrijfster van dit artikel heeft de beschikbare informatie verzameld over de schadelijke, lange termijn effecten op de ontwikkeling van kinderen en is zeker de moeite van het lezen waard. Alhoewel de verschillende effecten die worden genoemd natuurlijk niet allemaal van toepassing zijn voor alle sektarische groepen, ben ik ervan overtuigd dat personen die geboren en getogen zijn in dit soort groepen zich in dit artikel zullen herkennen.

Dit artikel in ICSA Today is geschreven door Ashley Allen, in samenwerking met ICSA’s New York City Educational Outreach Committee.

Oorspronkelijke artikel : ICSA Today vol. 7/no.1/2016, p.17: Impact on Children of Being Born Into/Raised in a Cultic Group, by Ashley Allen
Vertaald in het Nederlands door Frances Peters en Cordes Vertalingen.

Frances Peters

Frances Peters is counselor en redacteur. Frances was lid van de Jehovah-getuigenbeweging vanaf haar geboorte. Samen met haar man en gezin trad zij uit die beweging in 2004. Ze studeerde voor counsellor en helpt zo ook andere slachtoffers van sekten en cults om hun cultverleden te verwerken en hun eigen weg te hervinden.

Reageer