De meeste sekte experts zijn het erover eens dat er een aantal factoren zijn die de sekte in de kaart spelen. Deze maken het rekruteren en indoctrineren makkelijker en bepaalt mede de lengte en diepte van iemands betrokkenheid, na toetreding tot de groep.

Mogelijke factoren die verlagend werken voor iemands weerstand tegen de lokmiddelen van een sektarische groep:

 • Het verlangen erbij te horen.
 • Niet assertief genoeg zijn (het onvermogen NEE te zeggen of kritiek of twijfel te uiten).
 • Naïviteit (onvoldoende vermogen kritisch in twijfel te trekken wat iemand vertelt, observeert, denkt enz.)
 • Lage tolerantie voor onduidelijkheid (behoefte aan absolute antwoorden, ongeduldig in het vinden van antwoorden)
 • Culturele ontgoocheling (vervreemding, ontevredenheid met de status quo)
 • Idealisme
 • Gemakkelijk in trans te raken (in sommige gevallen is het te wijten aan hallucinogene drugservaringen)
 • Een gebrek aan zelfvertrouwen
 • Een verlangen naar spirituele betekenis
 • Niet op de hoogte zijn van hoe groepen individuen kunnen manipuleren
 • Eenzaamheid
 • Depressie.


De realiteit is dat iedereen, op elke leeftijd – in een moment van verwarring, persoonlijke crisis, of simpelweg tijdens een overgangsfase in zijn leven – aangetrokken kan voelen tot de verzoeken of ‘roep’ van de sekte.
Voorbeelden van deze overgangsfases zijn:

 • Verhuizen naar een andere stad
 • Periode van werkeloosheid;
 • Net gescheiden;
 • Rouwperiode net na overlijden van vriend of familielid;
 • Behoefte aan een carrière-switch;
 • Ontwikkelingsfase van puber naar volwassene;
 • Periode van ziekte of tegenslag.

De onstabiele en angstige gevoelens die men dan kan ervaren, maakt iemand extra kwetsbaar voor beïnvloeding, of iemand nou 16, 30 of 70 jaar oud is.

Een sekteleider en de leden buiten de (tijdelijke) verlaagde emotionele weerbaarheid uit om de persoon te beïnvloeden tot het aansluiten bij de groep en uiteindelijk, hun oude leven vaarwel te zeggen.

Het echte probleem ligt echter niet in de kwetsbaarheid van potentiële sekteslachtoffers, maar in degene(n) die misbruik maken van die kwetsbaarheid voor eigen doeleinden.

Frances Peters

Frances Peters is counselor en redacteur. Frances was lid van de Jehovah-getuigenbeweging vanaf haar geboorte. Samen met haar man en gezin trad zij uit die beweging in 2004. Ze studeerde voor counsellor en helpt zo ook andere slachtoffers van sekten en cults om hun cultverleden te verwerken en hun eigen weg te hervinden.

Geen Reacties

Reageer