Handreikingen aanpak radicalisering en terrorismebestrijding beschikbaar

Voor lokale overheden en bedrijven is er een handreiking beschikbaar gekomen vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De handreikingen gaan in op de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding en de rol van gemeenten en bedrijven hierin. De handreikingen geven een overzicht van maatregelen en beschikbare informatie over deze onderwerpen.

Ons kennisplatform Ontmasker Manipulatie wordt genoemd in de handreiking aan gemeenten als bron van informatie en hulp rond manipulatie en groepsdruk.

Meer informatie

  • Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau Brochure | 01-12-2014 | pdf-document, 0.61 MB
    Deze handreiking is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme. Een belangrijke uitdaging is om een goede balans te vinden tussen een bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak en het voorkomen van radicalisering en maatschappelijke spanningen.
  • Handreiking terrorismebestrijding voor bedrijven Brochure | 01-12-2014 | pdf-document, 0.48 MB
    Deze handreiking is bedoeld voor grote én kleine bedrijven. Of u nu eigenaar of werknemer bent van een groot of klein bedrijf: het is goed dat ook u er zich bewust van bent dat u kwetsbaar kunt zijn voor terroristische dreigingen of aanslagen. En dat u weet wat u kunt of moet doen in geval van een dreiging of vermoeden van een dreiging.

 

 

Reageer