Sekten zijn machtsstructuren en zijn als zodanig niet per se religieus. Het is in basis voldoende een charismatische autoriteit te combineren met een hoogverheven overtuiging en een gestructureerd controle- en beïnvloedingssysteem. Er zitten grote verschillen in de grootte en vorm van de sekten.

De International Cultic Studies Association (ICSA) hanteert de volgende definitie:
“Een sekte is een groep of een beweging die grote of overmatige toewijding toont aan een persoon,idee of ding en gebruik maakt van onethische manipulatie of overtuigingskracht en controle, uitoefening door middel van dwingende technieken (bijvoorbeeld iemand isoleren van vroegere vrienden en familie, verzwakken, gebruik maken van speciale methodes om iemands gevoeligheid voor indrukken en onderdanigheid te versterken, van groepsdruk, informatiecontrole, uitvlakken van de individualiteit of kritisch denkvermogen, het bevorderen van totale afhankelijkheid van de groep en de angst die te verlaten), ontworpen om de doelstellingen van de groepsleiders te bevorderen, tot werkelijk of mogelijk nadeel van de leden, hun families, of de gemeenschap.”

Vraag jezelf niet af: is deze groep een sekte?
Maar, welke gedragingen in deze groep zijn sektarisch?


– Arthur Deikman-

Karakteristieken

Volgens de uitvoerend directeur van de ICSA en psycholoog Michael Langone, zijn er drie karakteristieken die een sekte onderscheiden van andere gemeenschappen of groepen:
1. Van leden wordt verwacht dat ze overdreven ijverig zijn en onvoorwaardelijk in hun omgang met de identiteit en leiders van de groep. Zij moeten hun eigen overtuigingen en waarden vervangen met die van de groep.

2. Leden worden gemanipuleerd en uitgebuit, en kunnen zelfs hun onderwijs, carrière, en families opgeven om extreem lange uren te werken aan groepstaken, zoals het verkopen van snoep of boeken, fondsenwerving, rekruteren en prediken.

3. Er kan schade, of de dreiging van schade, worden toegebracht aan leden, hun families, en/of de maatschappij door onvoldoende medische zorg, ondervoeding, psychologisch en fysiek misbruik, slaaptekort, criminele activiteiten, enzovoort.

Wat zijn sekten?Wat is een sekte?

Arthur Deikman, klinisch professor in de psychiatrie, stelt voor om in plaats van de vraag: Wat is een sekte? onszelf de vraag te stellen: Welke gedragingen zijn sektarisch? Hij noemt vier basis sektegedragingen:

1. Aanpassing aan de groep
2. Afhankelijkheid van de leider
3. Demoniseren van de buitenstaanders
4. Geen tegenspraak dulden.

In een groep die wij een sekte noemen, zijn deze gedragingen intensiever, en als gevolg daarvan schadelijker en extremer.

Zijn sekten altijd religieus?

Sekten zijn machtsstructuren en zijn als zodanig niet per se religieus. Naast de categorie religieuze sekten zijn er:

  • Oosterse sekten;
  • politieke sekten
  • racistische en terroristische sekten,
  • psychotherapeutische, persoonlijke ontwikkelingssekten en Transformatie sekten;
  • commerciële en Multi-marketingsekten;
  • NewAge sekten;
  • één op één of familiesekten.

Artikelen over sekten

Boeken over sekten

Video's over sekten