Stichting Verstrikt heeft een open telefonisch spreekuur voor mensen die betrokken zijn of zijn geweest bij een gesloten groepering; slachtoffers, familieleden of andere betrokkenen. De stichting zorgt voor eerste opvang op sociaal emotioneel vlak en heeft een netwerk van professionele hulpverleners, vaak ook ervaringsdeskundigen waarnaar indien nodig kan worden doorverwezen.

De hulplijn is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.